Acts

Change Font Size:
 1. Perlembagaan Persekutuan
   
 2. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2009 (Akta 694)
   
 3. Akta Pencegahan Rasuah 1997 (Akta 575)
   
 4. Kanun Keseksaan (Akta 574)
   
 5. Akta Kastam 1967 (Akta 235)
   
 6. Akta Kesalahan Pilihanraya 1954 (Akta 5)
   
 7. Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593)
   
 8. Akta Keterangan 1950 (Akta 56)
   
 9. Akta Polis 1967 (Akta 344)
   
 10. Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Dan Pembiayaan Keganasan 2001 (Akta 613)
   
 11. Akta Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2002 (Akta 621)
   
 12. Saman dan Waran (Peruntukan Khas) 1971 (Akta 25)
   
 13. Akta Pertubuhan 1966 (Akta 335)
   
 14. Akta Pembangunan Sukan 1997 (Akta 576)
   
 15. Akta Koperasi 1993 (Akta 502)
   
 16. Akta Kesatuan Sekerja 1959 (Akta 262)
   
 17. Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007 (Akta 668)
   
 18. Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 (Akta 372)
   
 19. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
   
 20. Akta Syarikat 1965 (Akta 125)
   
 21. Akta Penjara 1995 (Akta 537)
   
 22. Akta Pendaftaran Penjenayah dan Orang-Orang Yang Tidak Diingini 1969 (Akta 7)
   
 23. Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88)
   
 24. Akta Senjata 1960 (Akta 206)
   
 25. Akta Melarikan Orang dan Mengugut Saksi Secara Jenayah 1947 (Pindaan 1977) (Akta 191)
   
 26. Akta Perlindungan Saksi 2009 (Akta 696)
   
 27. Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711)